Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?

Wij als adviseurs van KBenP zien in toenemende mate dat het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) een centrale rol in neemt bij de dienstverlening van onze klanten naar inwoners en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door de aankomende Omgevingswet, maar ook door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van deze GIS-systemen. De aandacht voor GIS groeit, zéker ook in combinatie met Zaakgericht Werken en de ‘nieuw’ vast te stellen relatie tussen het zaaksysteem en het geo-informatiesysteem. In deze mini-reeks van twee blogs geven leveranciers van geo-informatiesystemen hún kijk op deze ontwikkelingen. Vorige week gaf Esri haar visie en deze week is het de beurt aan Nieuwland en Mapgear!

Ontwikkelingen op het gebied van Geo

Meer dan 80% van de beschikbare informatie bevat een locatiecomponent. Het is eigenlijk heel erg gek dat binnen informatiemanagement, geo nu pas in opkomst is. Een mens is visueel ingesteld en een kaart zegt meer dan duizend woorden. Toch gaan we in veel van onze dagelijkse processen eigenlijk enkel uit van deze woorden, niet van het kaartbeeld. Waarom is het nog geen gewoongoed om zaken, documenten en andere (basis)informatie te koppelen in de kaart? “Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?” verder lezen

Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?

Wij als adviseurs van KBenP zien in toenemende mate dat het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) een centrale rol in neemt bij de dienstverlening van onze klanten naar inwoners en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door de aankomende Omgevingswet, maar ook door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van deze GIS-systemen. De aandacht voor GIS groeit, zéker ook in combinatie met Zaakgericht Werken en de ‘nieuw’ vast te stellen relatie tussen het zaaksysteem en het geo-informatiesysteem. In deze mini-reeks van twee blogs geven leveranciers van geo-informatiesystemen hún kijk op deze ontwikkelingen. Deze week is het de beurt aan Esri:

Geo-informatie bij de lokale overheid – de registratie voorbij: strategisch inzetten van geo-informatie

Verschillende grote maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot forse opgaven voor de gemeente. Denk aan de klimaatverandering, waar hittestress en wateroverlast een probleem zijn in de woonomgeving en de openbare ruimte. De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk als gevolg van de toenemende verkeersstromen. Tegelijkertijd zal door technische innovaties de mobiliteit er in de nabije toekomst anders uitzien. Dat vraagt om aanpassingen in de verkeersinfrastructuur. En welke aanpassingen van de fysieke leefomgeving vragen de vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte? “Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?” verder lezen

Eerste ‘Zaakgericht Werken in de Regio’ succes.

Op dinsdagmiddag 3 juli vond de eerste Regiobijeenkomst’ Zaakgericht Werken in de regio’ plaats in het provinciehuis van Den Bosch! Het onderwerp van deze bijeenkomst was:

Zaakgericht Werken op verschillende manieren implementeren, welke lessen kunnen we leren?

We mochten bijna 50 bezoekers van verschillende organisaties uit het zuiden van het land verwelkomen. Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers hun ervaringen en gingen ze met elkaar gesprek. Wat ging er goed? Wat is er geleerd waar anderen ook van kunnen leren? En waar staat de organisatie nu? De regiobijeenkomst bood daarnaast de mogelijkheid voor de deelnemers makkelijk onderling contact kunnen onderhouden. “Eerste ‘Zaakgericht Werken in de Regio’ succes.” verder lezen