In beeld #29: Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2018

Ook dit jaar was er een Zaaksystemen in Beeld LIVE! Dit jaar vond het event plaats op 15 maart 2018 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Op het event is door een drietal tekenaars vastgelegd wat er zoal werd besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal scherpe analyses. Wekelijks zullen we de tekeningen hier met u delen.

Heeft u nog vragen over Zaakgericht Werken  of over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op!

Kabinetsreactie op advies RvS over effecten digitalisering

Naar aanleiding van de Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’ heeft de Raad van State (RvS) op 31 augustus jl. een ongevraagd advies uitgebracht. De in de Agenda genoemde speerpunten – inclusie, het borgen van grondrechten en publieke waarden, het bevorderen van innovatie en het (door)ontwikkelen van veilige, toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers – zijn daarvoor de aanleiding. In het advies gaat de RvS in op het rechtsstatelijk functioneren door de overheid en staat de burger centraal.

In beeld #28: Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2018

Ook dit jaar was er een Zaaksystemen in Beeld LIVE! Dit jaar vond het event plaats op 15 maart 2018 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Op het event is door een drietal tekenaars vastgelegd wat er zoal werd besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal scherpe analyses. Wekelijks zullen we de tekeningen hier met u delen.

Heeft u nog vragen over Zaakgericht Werken  of over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op!