Inschrijvingen voor LIVE! 2019 zijn geopend!

Na het succes van de afgelopen jaren zal in 2019 Zaaksystemen in Beeld LIVE! terugkeren. In 2019 verwelkomen wij de leveranciers en bezoekers met liefde op 14 februari 2019 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Meld je hier aan!

Meer informatie is te vinden op https://zaaksystemeninbeeld.nl/live-2019/

Direct inschrijven kan via https://zaaksystemeninbeeld.nl/live-2019-inschrijven-bezoekers/

2018 – Manifest aan beslissers – VIAG

Gemeenten digitaliseren. De afgelopen vijftig jaar leidde dat tot betere gemeenten. De samenleving digitaliseert, de komende tien jaar zal dat in de visie van de VIAG moeten leiden tot andere gemeenten.

Doen we niets dan zullen de meeste gemeenten de komende tien jaar niet meer op verantwoorde wijze kunnen voldoen aan de eisen van de samenleving en de functies waar de lokale overheid voor staat.

Dat betekent dat we niet kunnen waarmaken wat inwoners van ons eisen, wat andere organisaties van ons vragen, en dat we niet meer kunnen voldoen aan bestaande en nieuwe nationale en Europese wet- en regelgeving.

De aanleiding hiervan ligt in de te verwachten maatschappelijke en digitale ontwikkelingen, de huidige stand van zaken van de technologie en de organisatorische inbedding daarvan.

Dit manifest beschrijft deze uitdagingen en geeft mogelijke oplossingsrichtingen. De hoop is dat dit zal leiden tot werkelijke actie.

Source: 2018 – Manifest aan beslissers – VIAG

De laatste ‘In beeld #30’: Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2018

Ook dit jaar was er een Zaaksystemen in Beeld LIVE! Dit jaar vond het event plaats op 15 maart 2018 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Op het event is door een drietal tekenaars vastgelegd wat er zoal werd besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal scherpe analyses. Wekelijks zullen we de tekeningen hier met u delen. Deze week de laatste tekening. Tot volgend jaar op ons event!

Heeft u nog vragen over Zaakgericht Werken  of over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op!