Menu Sluiten

Demo’s Atos: LIVE! 2019

Zaakgericht werken met klant en ketenpartner

In onze visie van zaakgericht werken start een goed proces bij het gewenste resultaat, zodat de klant geen ongevraagde gegevens hoeft achter te laten. De e-Suite voorziet in haar zaaksysteem in een integrale procesondersteuning waarbij ambtenaar en burger ieder hun eigen taken, volgtijdelijk of parallel, gedurende het proces kunnen uitvoeren. Hiermee wordt zowel de burger als de ambtenaar optimaal ondersteund in een efficiëntere en snellere afhandeling van de zaak. Als gevolg van de behoefte om ook steeds meer samen te werken tussen overheidsorganisatie kan de e-Suite worden ingezet bij ketenpartners. Om in deze behoefte te voorzien is het ook mogelijk om binnen het proces van de e-Suite ketenpartners de mogelijkheid te geven een geïsoleerde taak uit te voeren. In de sessie laten we zien hoe u de burger en uw ketenpartners onderdeel laat uitmaken van uw proces.

Domeinspecifieke objectregistraties

Eerder was de procesondersteuning van de e-Suite sterker gekoppeld aan het concept zaak. Als gevolg hiervan bestond de behoefte om de domeinspecifieke objectregistraties verder door te ontwikkelen. Door de combinatie van zaakprocessen en objectregistraties in de e-Suite is de gemeente beter in staat om ook processen te ondersteunen voor specifieke domeinen, zoals contractenbeheer, subsidiemanagement, afvalmanagement. We zullen tijdens deze sessie een voorbeeld van een dergelijke domeinspecifieke objectregistratie demonstreren.

e-Diensten

De e-Suite is meer dan een applicatie: het is een applicatie-platform voor de ontwikkeling van e-diensten. Deze e-diensten zijn in feite applicaties voor elektronische dienstverlening. Zonder tussenkomst van de leverancier kunnen gemeenten e-diensten realiseren die het volledige proces van klant-tot-klant ondersteunen. We zien om ons heen zero en low coding platformen opkomen voor het bouwen van webapplicaties en mobiele applicaties. De e-Suite maakt dit mogelijk voor dienstverlening van gemeente voor burgers en bedrijven. Als we hieraan toevoegen dat de e-Suite vergaand is in te richten wat betreft ingebouwde functionaliteiten en koppelingen, dan zien we dat we een rijk product in handen hebben dat ingericht kan worden voor specifieke gemeentelijke omgevingen en uitgebreid kan worden met e-diensten. Hoe u dit applicatieplatform kunt u inzetten laten we graag aan u zien.

Common Ground

Een open architectuur maakt het mogelijk de e-Suite op termijn te koppelen aan andere landelijke gegevensbronnen en te ontkoppelen van bestaande gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld het eigen e-Suite gegevensmagazijn. Op termijn zullen de onderdelen van de e-Suite functioneren in de zogenaamde Common Ground architectuur van de gemeente waarin op basis van standaarden en open API’s wordt gekoppeld.  

Afgelopen jaar hebben we samen met onze partner Dimpact een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe Common Ground beweging. We hebben o.a. tijdens de vijfdaagse fieldlab laten zien dat we kunnen aansluiten op de NLX voor bijvoorbeeld het realtime ophalen van persoonsgegevens. We bieden services aan waarop apps van derden zaken kunnen aanmaken in het e-Suite zakenmagazijn via de NLX. We nemen u graag mee in onze reis van de Common Ground en zijn uiteraard benieuwd naar uw gedachten over deze nieuwe beweging.

Klantinteractie

In dit thema zullen we in gaan op de mogelijkheden die de e-Suite biedt voor alle medewerkers met klantcontact. Klantcontact is essentieel in de dienstverlening naar de burgers en bedrijven toe. Het is daarom van belang dat een KCC-medewerker op eenvoudige wijze inzage heeft in alle zaken van de burgers en bedrijven en de mogelijkheid heeft om hierbij nieuwe contacten of zaken vast te leggen en en op de juiste wijze terug te koppelen richting klant.