Menu Sluiten

Demo’s Ilionx (voorheen QNH): LIVE! 2019

Branchegenoten ilionx en QNH hebben in 2018 overeenstemming bereikt over een verregaande samenwerking en bundelen krachten. De intentie is om als gezamenlijke entiteit op de ICT-markt te opereren. Met vereende krachten, veel energie en een flinke dosis enthousiasme zijn twee bedrijven het nieuwe jaar samen ingegaan. Er werd ook besloten dat QNH en ilionx vanaf 4 februari 2019 verder gaan onder de naam ilionx. De business units binnen ilionx zijn gespecialiseerd in onder meer security, data science, zorg, dynamics365, software development, cloud computing, management consulting, interactive marketing en de digitale werkplek. De toegevoegde waarde wordt geleverd aan organisaties door vraagstukken rondom business transformatie succesvol aan te pakken, met moderne informatietechnologie als aanjager.

Zaakgericht Werken en de blockchain: een logische versterking van elkaar

Iedereen heeft het er over en vele van ons hebben zich al verdiept in de cryptomunten. Maar wat kan de Blockchain nog meer voor ons betekenen en welke handige toepassingen kunnen wij u tonen op het gebied van Zaakgericht werken?

Tijdens deze sessie bespreken wij 2 praktijkvoorbeelden hiervan. U krijgt een livedemonstratie van de “Kindgebonden budget app” welke wij samen met Stichting For US hebben gemaakt. Met deze app kan er gemakkelijk gebruik worden gemaakt van het beschikbaar budget waarbij controle door de blockchain wordt uitgevoerd.

Daarnaast gaan we u toelichten hoe de gemeente Hengelo de Blockchain gebruikt voor het waarmerken van officiële documenten en de mogelijkheid tot controle hierop.

Hoe wordt mijn organisatie slimmer van het zaaksysteem: de kracht van BI in het kader van Zaakgericht Werken

Nu we al enkele jaren aan het zaakgericht werken zijn en hierdoor onze verzameling aan data steeds groter wordt, is het tijd dat we hier de vruchten van gaan plukken. In deze sessie laten we de relatie zien tussen Business Intelligence en Zaakgericht werken. Zo tonen verschillende manier van dashboarding, laten we zien hoe PowerBI gebruikt kan worden en krijgt u een kant en klare oplossing te zien: De Woningvoorspeller. Deze oplossing is door QNH ontwikkeld en helpt gemeenten bij het bepalen van de optimale mix van woningen bij de aanleg van nieuwe wijken in gemeenten en steden.

Van klantcontact naar selfservice

Gemak dient de mens! We raken allemaal steeds meer gewend aan situaties waar we op onze wenken worden bediend, en hulp direct wordt aangeboden op tijdstippen dat wij dat willen. Bellen met de gemeente tussen 8:00 en 17:00 is niet meer van deze tijd. Met het inzetten van chatbots, zoals grote organisaties als bol.com dat ook doen, is het klantcontact met de gemeente 24/7 mogelijk. Wij laten u zien hoe wij gebruik maken van chatbots en hoe deze de burger kunnen sturen om zo de juiste stappen te nemen. Daarnaast tonen wij een selfserviceportaal waar de burger zelf zijn zaken kan regelen, welke vervolgens volledig (automatisch) door het zaaksysteem worden afgehandeld.

Naast het gebruik van deze nieuwe technieken tonen we u de nieuwe interface van ons Klant Contact Centrum en de toepassing van apps. Zo hebben we apps voor terugbelverzoeken en voor het afmelden van MOR melding.

Onegov 365 nieuwe stijl: een blik op de nieuwe interface en toepassingen

Tijdens de sessie demonstreren we u de volledig vernieuwde user interface van het Onegov 365 zaaksysteem vanuit Office 365. We laten daarbij kort een aantal opties zien die het platform van Office 365 biedt voor security en monitoring van uw omgeving. Daarnaast tonen we enkele voorbeelden van standaard apps voor het afhandelen van een terugbelverzoek en van een melding openbare ruimte.

Zaken, projecten en samenwerking in Office365: niet alles is een zaak

Processen die vaste routes doorlopen, leg je vast in het zaaksysteem. Deze zaken kunnen in bepaalde gevallen deel uitmaken van een groter geheel, bijvoorbeeld een project. Wanneer je projectmatig werkt, heb je niet altijd vaste kaders, normtijden en/of mogelijke voorgedefinieerde eindresultaten. Met andere woorden, een project is (meestal) geen zaak.

Voor het samenwerken in projecten biedt Microsoft met Office 365 een mooi platform aan. Binnen Office 365 kun je een Chat Based Workspace inrichten waarbij de lijntjes nog korter zijn en men nog sneller met elkaar kan schakelen. Samenwerken in hetzelfde bestand op hetzelfde moment op afstand geeft de gebruiker meer flexibiliteit en met de opslag in de cloud is de gebruiker minder afhankelijk van vaste workstations en werkplekken.

In deze sessie wordt een demonstratie gegeven van de collaboration tools in Office 365.