Menu Sluiten

Demo’s Roxit: LIVE! 2019

Zaakgericht en objectgericht werken (2x)

Zaakgericht werken kent u allemaal. Wat Roxit toevoegt in het VTH-domein is objectgericht werken en samenwerken met ketenpartners. In deze sessie laat Roxit zien hoe de combinatie zaak- en objectgericht werken in de Squit 20/20 Suite is vormgegeven.

De thema’s die terugziet in de sessie zijn:

  • volledig digitaal werken: van aanvraag tot publicatie;
  • éénmalig invoeren, meermalig gebruik. Dezelfde gestructureerde informatie is gehele procesketen beschikbaar;
  • geïntegreerd mobiel toezicht.

Zaakgericht samenwerken VTH (2x)

Zaakgericht werken kent u allemaal. Wat Roxit toevoegt in het VTH-domein is objectgericht werken en samenwerken met ketenpartners. In deze sessie laat Roxit in haar Samenwerkingsruimte zien hoe de behoefte aan volledig digitaal samenwerken is vertaald.

De thema’s die u terugziet in de sessie zijn:

  • communicatie met ketenpartners (al dan niet via OLO);
  • communicatie met Digitaal Stelsel Omgevingswet volgens de nieuwe standaard;
  • Partnerportaal.

Evenementen. Van regelhulp naar zaak

In deze sessie krijgt u een voorproefje hoe VTH binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaat werken.

De evenementenchecker en -intaker van Roxit zorgt ervoor dat de overheid altijd de perfecte aanvraag ontvangt. De checker laat je via een kaart bepalen waar je iets wilt organiseren en leidt je via een vragenboom langs alle toepasbare regels. De aanvraag wordt vervolgens direct afgeleverd bij de behandelende applicatie (zaaksysteem of VTH-systeem). Volledig digitaal; compleet en een optimale dienstverlening.