Menu Sluiten

Demo’s Split~Vision: LIVE! 2019

Het Zaaksysteem geïntegreerd met O365: de Cloud revolutie

We kunnen u met trots onze nieuwste productontwikkeling presenteren: het volledig geïntegreerde online platform van Split~Vision. Volledig in de Cloud, dus plaats en tijdsonafhankelijk. Het nieuwe werken in optima forma! Met dit nieuwe online systeem heeft uw organisatie digitaal informatiemanagement goed gestructureerd op orde en regelt u op een juiste wijze de Governance en Compliance binnen uw bedrijfsvoering. Gebruikmakend van de nieuwste technieken. We praten dus niet meer over een zaaksysteem: het is immers een integraal onderdeel van uw informatiemanagement geworden.

Alle bedrijfsprocessen worden centraal gemodelleerd en aan zaken gerelateerd. We tonen u hoe eenvoudig u informatie via de verschillende online portalen toevoegt, het 360 graden beeld registreert en relateert. Eenduidig en uniform (één waarheid) vanuit onder andere klantbeeld, zaakinformatie, projecten, objectinformatie, procesportaal en organisatieportaal. We laten u zien hoe makkelijk u portalen (geheel zelfstandig) toevoegt en volledig geautomatiseerd (No Coding) configureert. Dat betreft niet alleen de inhoud (content) zoals zaaktypen, maar ook de portalen, processen en projecten. Met minimale inzet van (externe) adviseurs en consultants regelt u uw zaken zelf! U organiseert hiermee de integrale informatie omgeving waar data voor alle medewerkers en alle processen in hun volledige samenhang beschikbaar komen.

Data, data en data

Het geïntegreerde online (Cloud) platform van Split~Vision leidt ons in de digitale transitie van documenten naar data. Split~Vision laat u zien hoe u dit kunt realiseren met haar volledig geïntegreerde platform. Hierin staan Governance en Compliance – en dus alle relevante en gerelateerde gegevens (data) – centraal. Deze worden context afhankelijk (en dus gecontroleerd) vastgelegd voor dagelijks gebruik (zaakgericht werken), ook voor het maken van integrale rapportages. Met een 360 graden view. We laten u zien hoe eenvoudig rapportages vanuit verschillende samenhangen door u ‘on-the-flow’ ieder moment via dashboards kunnen worden gepresenteerd. Documenten worden data en taak specifieke informatie zit niet meer in afzonderlijke (VTH of andere) applicaties, maar zijn taak- en zaak specifieke data elementen geworden. Volledig geïntegreerd in één oplossing. Een ‘Common Ground’ dus voor data en datagericht werken. De content en context van een zaak zijn volledig geïntegreerd door één centraal beheersbaar metadata-model. Geen onnodige of zeer gevoelige koppelingen via een ESB van en naar taak specifieke applicaties. Elke zaak is nu één set van bij elkaar horende data in deze moderne, online, 24/7 all-in-one oplossing.

De kracht van Office 365

De integrale online oplossing van Split~Vision leidt ons met de veranderingen door digitalisering van documenten naar data. Wij laten u zien hoe u dat doet binnen één integrale oplossing, volledig geïntegreerd met Office365 en SharePoint online. Hierin zijn de Governance, Compliance en alle bedrijfsgegevens (data) centraal beschikbaar. Overal en altijd. Alles wordt context afhankelijk (en dus gecontroleerd) vastgelegd voor het gebruik, het genereren van integrale rapportages en het komen tot de juiste besluitvorming. Met een 360 graden view op die ene waarheid. Documenten worden data (en dus taak specifieke informatie) en blijven niet meer alleen in afzonderlijke (VTH of andere) applicaties beschikbaar, maar zijn zaakspecifieke data elementen geworden. Elke zaak is één set van bij elkaar horende data. Honderden standaard koppelvlakken met vele Apps zijn ‘plug en play’ binnen het platform aanwezig. De eenvoudige wijze van gebruik maakt de beleving optimaal!

ISO kwaliteit van gegevens

Kwaliteit van het geïntegreerde online platform van Split~Vision is belangrijk, echter de kwaliteit van uw gegevens en data is evenzo belangrijk. De combinatie van groei en aandacht voor kwaliteit leidt naar ISO certificering. In deze sessie tonen wij u hoe het gebruik van ons online platform u de oplossing biedt voor (integraal) kwaliteitsmanagement: het beheren van basisregisters en het uitvoeren van analyse van risico’s, het procesgericht werken en het uitvoeren van controles via eenvoudige Apps die u de weg wijzen. Uiteraard volledig geïntegreerd met zaakgericht werken. De integratie zien en ervaren: het spreekt u ongetwijfeld aan!

Beheren, configureren en minder investeren

 
In het nieuwe online platform staan het gebruik en de gebruiker met stip op nummer één. Het beheer staat op nummer twee en configureren van onderdelen op nummer drie. Dit laatste is uniek: u configureert namelijk niet meer vanuit de functionele techniek, maar geheel vanuit uw organisatie. De rest hebben wij al voor u geregeld. Wij tonen u hoe u het configureren van context (velden en schermen) en content (metadata) geheel zelfstandig kan uitvoeren. Uiteraard volledig afgestemd op uw processen en projecten. Met zo weinig mogelijk hulp van consultants of adviseurs. Anno 2019 biedt Split~Vision u middels dit No Coding Platform de mogelijkheid informatie- en gegevenshuishouding zelfstandig in te richten en vorm te geven.