Menu Sluiten

Demo’s Stadsbeheer: LIVE! 2019

Blik vooruit: Vergunningverlening anno 2021

‘Doorloop een aanvraag van een Omgevingsvergunning anno 2021’

De omgevingswet; ‘complex’ en ‘onduidelijk’ zijn geluiden die de laatste jaren zich veel te ronden deden. Wellicht is uw organisatie zich ook aan het voorbereiden met bijvoorbeeld stuurgroepen en dergelijken. Want één ding weten wij allemaal zeker: die Omgevingswet komt er en vraagt om vernieuwing en verandering. Óók als het gaat om uw vergunningenprocessen. Deze worden minder generiek en vragen meer om maatwerk door onder andere de vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste flexibiliteit. Klinkt ingewikkeld en intensief?

Tijdens deze demosessie doorlopen we samen met u een vergunningsaanvraag anno 2021. We laten zien hoe u de vergunning eenvoudig registreert en hoe u overzicht houdt op onder andere de fatale termijnen bij de vergunningaanvraag, met onze flexibele applicatie LEEF.

Horecazaak-gericht werken 

‘Het vastleggen van de levenscyclus van horecazaken in uw VTH-systeem’ 

Vanzelfsprekend registreert u alle aanvragen, vergunningen en bijvoorbeeld bijschrijvingen van leidinggevenden behorende bij een horecazaak. Als u dit zaakgericht doet, heeft dit als gevolg dat iedere aanvraag of bijschrijving leidt tot een nieuwe zaak in uw systeem. Op deze manier ontstaan er vele zaken in uw systeem, maar heeft u eenvoudig en snel een totaalbeeld van de verleende vergunningen bij een horecazaak? 

Met LEEF introduceren wij een nieuwe manier van vergunningen registeren bij horecazaken. Wij zorgen ervoor dat u zaakgericht blijft werken en ondertussen op een eenvoudige manier de levenscyclus van de horecazaak registreert en in beeld brengt, zonder het overzicht te verliezen. Hoe? Dat vertellen we u graag tijdens deze demosessie. 

Stadsbeheer heeft als doel om samen met haar klanten software te ontwikkelen die bijdraagt aan een efficiënte en gebruiksvriendelijke procesondersteuning. Stadsbeheer heeft dit, aangevuld met haar visie op de naderende Omgevingswet, vertaald naar haar oplossing: Stadsbeheer LEEF.

LEEF is een applicatie die het complete traject van vergunningsverlening, toezicht en handhaving ondersteunt. LEEF is een intuïtieve en flexibele applicatie, waarmee gebruikers snel en eenvoudig VTH-processen doorlopen.