Menu Sluiten

Demo’s Zaamsysteem.nl: LIVE! 2019

Zaakafhandeling 2x

Zaakafhandeling gaat van aanvraag tot archivering met Zaaksysteem.nl altijd, op basis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid (Material Design), duurzame archivering (NEN2082, TMLO) en onze scherpe visie op zaakgericht werken. Het uitgangspunt van Zaaksysteem.nl bij het ondersteunen van medewerkers, is dat de zij professionals zijn binnen hun vakgebied. Zaaksysteem.nl zal dan ook niet op detailniveau voorschrijven wat hij of zij moet doen binnen een zaak, maar functionaliteiten bieden (sjablonen, regels, objecten etc.) die op een gebruiksvriendelijke manier helpen de

juiste informatie van het proces vast te leggen en te archiveren. We laten het allemaal zien tijdens onze demonstratie en aan de knoppentafel.

Projectgericht werken

In onze visie is zaaksysteem.nl onmisbaar bij projectmatig werken met een klassieke of moderne methodiek voor projectmanagement. Waar projectmanagementsoftware wordt gebruikt voor detailplanning, sturing, communicatie en samenwerken, biedt zaaksysteem.nl essentiële functionaliteit voor het centraal beschikbaar stellen van informatie, relaties tonen tussen projecten en zaken, het genereren van managementinformatie het archiveren van alle belangrijke projectdocumenten. Daarom bieden wij modelinrichting aan om meerdere vormen van projectmanagement te ondersteunen. Wij laten tijdens deze sessie een aantal voorbeelden zien.

(Functioneel) Beheer

“Als functioneel beheerder wil je in staat zijn om zonder consultancy het Zaaksysteem te beheren”, dat is ons uitgangspunt. Dit uit zich in krachtige functionaliteit om snel en eenvoudig je eigen zaaktypen te ontwikkelen, aan te passen en in productie te nemen. Bijvoorbeeld functionaliteit om zaaktypen van een andere gemeente eenvoudig te importeren. Of de mogelijkheid om zelfstandig een koppeling te realiseren. Zelfs wanneer je ons nodig hebt, blijf jij in regie, door jouw aanvraag voor een koppeling of zaaktypeproject te volgen via jouw persoonlijke internetpagina. We laten het je allemaal zien!

Geen gemeente, wel zaakgericht werken

Tijdens deze sessie zullen wij toelichten waarom Zaaksysteem.nl niet alleen door gemeenten wordt gekozen, maar ook door gemeenschappelijke regelingen, zelfstandige bestuursorganen, provincies en zelfs stichtingen. Zaakgericht werken is immers geschikt voor alle organisatie die digitalisering voorop stellen. Dezelfde functionaliteiten die gemeenten in staat stellen hun dienstverlening en bedrijfsvoering te optimaliseren, zijn door het generieke karakter van Zaaksysteem.nl ook in te zetten voor andere (overheids)organisaties. Wij lichten dit in onze demonstratie graag toe aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld.

1