LIVE! 2019

Inschrijvingen voor LIVE! 2019 zijn geopend!

Na het succes van de afgelopen jaren zal in 2019 Zaaksystemen in Beeld LIVE! terugkeren. In 2019 verwelkomen wij de leveranciers en bezoekers met liefde op 14 februari 2019 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Meld je hier aan!

Bekijk nu het dagprogramma!

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE concept!?
De insteek is om bezoekers in één dag de mogelijkheid te bieden om een groot aantal zaaksystemen werkend te bekijken en hierover in gesprek te gaan met de leverancier. Interessant voor als u binnenkort een zaaksysteem gaat aanschaffen, er net één hebt aangeschaft of juist al een tijd ervaring hebt. De zaaksystemen worden dit jaar gedemonstreerd aan de hand van door de leveranciers zelf bedachte thema’s, met aandacht voor Zaakgericht Werken en Digitaal Werken binnen de overheid. De invulling van de thema’s zullen op de website gepubliceerd worden.

Met aandacht voor de datum zal er naar wens ook de mogelijkheid worden geboden tot een één op één gesprek met de leveranciers.

Common Ground:

Op Zaaksystemen in Beeld LIVE ’19 worden dit jaar ook initiatieven op het gebied van common ground getoond.

De volgende zaaksysteem leveranciers zijn aanwezig:

De VTH leveranciers:
Met de komst van de omgevingswet wordt ook de toepassing van Zaakgericht Werken steeds belangrijker binnen het domein van Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). De systemen binnen dit domein passen het concept van Zaakgericht Werken dan ook al jaren toe en de scheiding tussen generieke zaaksystemen en VTH-systemen wordt steeds kleiner. Om deze reden hebben we besloten om dit jaar ook enkele VTH-systemen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan ons event. De volgende leveranciers zijn in ieder geval aanwezig:

Documentcreatie leveranciers:
Naast zaaksystemen en VTH systemen zijn dit jaar de documentcreatie leveranciers wederom aanwezig op het event. Over de dag verdeeld demonstreren zij ieder twee keer hun oplossing. Daarnaast nemen zij deel aan de knoppentafel, als bezoeker kun je hier zelf de verschillende documentcreatie systemen ervaren. De volgende leveranciers zijn in ieder geval aanwezig:

Integratiespecialisten:
De integratiespecialisten zijn ook komend jaar weer aanwezig op het event. De integratiespecialisten geven twee keer verdeeld over de dag een demonstratie van hun oplossing. Bezoekers kunnen met de volgende integratiespecialisten in gesprek bij de knoppentafel:

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE niet!?

  • Geen winstoogmerk maar een organisatie vanuit een onafhankelijke positie.
  • Geen PowerPointpresentaties maar echte demonstraties van verschillende zaaksystemen.
  • Geen vast programma maar de mogelijkheid om op elk moment te wisselen van sessie.
  • Geen sponsorpakketten maar een gelijke kans voor elke leverancier.
  • Geen verhaal om naar de luisteren maar een demonstratie om op te reageren.

Informatie over het afgelopen event vindt u hier