Zaakgericht Werken voor de Overheid 25 september

Eerder dit jaar vond het evenement Zaaksystemen in Beeld LIVE! plaats. Tijdens dit evenement hadden deelnemers de mogelijkheid om in één dag een groot aantal zaaksystemen werkend te bekijken en in gesprek te gaan met leveranciers.

Om niet tot 2019 te hoeven wachten, nodigen wij u van harte uit voor de zevende editie van Zaakgericht Werken voor de Overheid waarbij wij kennispartner zijn.

Het congres vindt plaats op dinsdag 25 september in De Doelen in Rotterdam.
Ook voor dit congres kunt u zich kosteloos aanmelden indien u werkzaam bent bij een (semi)overheidsinstelling. Meld u direct aan.
“Zaakgericht Werken voor de Overheid 25 september” verder lezen

Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?

Wij als adviseurs van KBenP zien in toenemende mate dat het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) een centrale rol in neemt bij de dienstverlening van onze klanten naar inwoners en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door de aankomende Omgevingswet, maar ook door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van deze GIS-systemen. De aandacht voor GIS groeit, zéker ook in combinatie met Zaakgericht Werken en de ‘nieuw’ vast te stellen relatie tussen het zaaksysteem en het geo-informatiesysteem. In deze mini-reeks van twee blogs geven leveranciers van geo-informatiesystemen hún kijk op deze ontwikkelingen. Vorige week gaf Esri haar visie en deze week is het de beurt aan Nieuwland en Mapgear!

Ontwikkelingen op het gebied van Geo

Meer dan 80% van de beschikbare informatie bevat een locatiecomponent. Het is eigenlijk heel erg gek dat binnen informatiemanagement, geo nu pas in opkomst is. Een mens is visueel ingesteld en een kaart zegt meer dan duizend woorden. Toch gaan we in veel van onze dagelijkse processen eigenlijk enkel uit van deze woorden, niet van het kaartbeeld. Waarom is het nog geen gewoongoed om zaken, documenten en andere (basis)informatie te koppelen in de kaart? “Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?” verder lezen

Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?

Wij als adviseurs van KBenP zien in toenemende mate dat het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) een centrale rol in neemt bij de dienstverlening van onze klanten naar inwoners en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door de aankomende Omgevingswet, maar ook door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van deze GIS-systemen. De aandacht voor GIS groeit, zéker ook in combinatie met Zaakgericht Werken en de ‘nieuw’ vast te stellen relatie tussen het zaaksysteem en het geo-informatiesysteem. In deze mini-reeks van twee blogs geven leveranciers van geo-informatiesystemen hún kijk op deze ontwikkelingen. Deze week is het de beurt aan Esri:

Geo-informatie bij de lokale overheid – de registratie voorbij: strategisch inzetten van geo-informatie

Verschillende grote maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot forse opgaven voor de gemeente. Denk aan de klimaatverandering, waar hittestress en wateroverlast een probleem zijn in de woonomgeving en de openbare ruimte. De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk als gevolg van de toenemende verkeersstromen. Tegelijkertijd zal door technische innovaties de mobiliteit er in de nabije toekomst anders uitzien. Dat vraagt om aanpassingen in de verkeersinfrastructuur. En welke aanpassingen van de fysieke leefomgeving vragen de vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte? “Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?” verder lezen