Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2018

Ook in 2018 is er wederom een Zaaksystemen in Beeld LIVE! Dit jaar zal dit event plaatsvinden op 15 maart 2018 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Informatie over de vorige editie is hier te vinden.

Inschrijvingen voor Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2018 zijn geopend! 
Schrijf je hier snel in om erbij te zijn.

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE concept!?

De insteek is om bezoekers in één dag de mogelijkheid te bieden om een groot aantal zaaksystemen werkend te bekijken en hierover in gesprek te gaan met de leverancier. Interessant voor als u binnenkort een zaaksysteem gaat aanschaffen, er net één hebt aangeschaft of juist al een tijd ervaring hebt. De zaaksystemen worden gedemonstreerd aan de hand van de thema’s klantcontact, de zaakafhandeling, de beheeromgeving en een vrij in te vullen sessie.

De volgende leveranciers hebben reeds bevestigd aanwezig te zijn bij de volgende editie:

 

 

 

Documentcreatie leveranciers

Naast zaaksystemen zijn ook dit jaar documentcreatie leveranciers aanwezig op het event. Over de dag verdeeld demonstreerden zij ieder twee keer hun oplossing. Daarnaast nemen zij deel aan de knoppentafel, als bezoeker kun je hier zelf de verschillende documentcreatie systemen konden ervaren.

 

 

 

Integratiespecialisten

Daarnaast zullen ook de integratiespecialisten weer aanwezig zijn op het event. De integratiespecialisten zullen twee keer verdeeld over de dag hun oplossing demonstreren. Bezoekers kunnen met de integratiespecialisten in gesprek bij de knoppentafel.

 

  • Enable-U
  • JNet

 

 

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE niet!?

 

  • Geen winstoogmerk maar een organisatie vanuit een onafhankelijke positie.
  • Geen PowerPointpresentaties maar echte demonstraties van verschillende zaaksystemen.
  • Geen vast programma maar de mogelijkheid om op elk moment te wisselen van sessie.
  • Geen sponsorpakketten maar een gelijke kans voor elke leverancier.
  • Geen verhaal om naar de luisteren maar een demonstratie om op te reageren.

 

 

Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017 terugblik